Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató
Az E-Cube Nonprofit Kft.  webáruház tiszteletben tartja  vásárlóik személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogát. Különös figyelmet fordítunk regisztrált vásárlóink információs önrendelkezési jogára. A személyes adatokat az alábbi, mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok betartásával kezeljük:
- a személyes adatok védelméről es a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi XIII. törvény
- az információs önrendelkezési jogról es az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről es egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
- a kutatás es a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- es lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
Az adatkezelés jogalapja és célja
A regisztráció a honlapon keresztül történő vásárlás feltétele.
A weboldalon történő regisztrációval a vásárló hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.
Az E-Cube Nonprofit Kft. webáruház oldalain történő adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az 1992. évi XIII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről es egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A megadott adatokat az E-Cube Nonprofit Kft. webáruház a honlapon regisztrált vásárlók azonosítása, a vásárlók megkülönböztetése, a vásárlókkal történő kapcsolatfelvétel, webáruházban történő termékrendelés, hírlevél küldése valamint marketing célok elérése érdekében rögzitik.
A személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama
Az alábbi, a regisztráció során megadott személyes adatokat kezeljük: a vásárlók számlázási és szállítási nevet/cégnevet illetve lakcímet/székhelyet (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó), e-mail címet, továbbá opcionálisan megadott mobilszámát, illetve munkahelyi fax- es
telefonszámát.
A személyes adatok a regisztrált vásárló kérésére, továbbá az adatkezelési céljuk megszűnése, illetőleg az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta eseten törlésre kerülnek.
Biztonsági intézkedések, technikai információk
Az E-Cube Nonprofit Kft. webáruház a személyes adatok kezelését az adatkezelő székhelyen végzik. Az adatokat az E-Cube Nonprofit Kft. webáruház bizalmasan kezeli. Minden szükséges biztonsági es technikai intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a regisztrált vásárlok által megadott személyes adatokat harmadik személyek illetéktelenül ne ismerhessék meg.

Az E-Cube Nonprofit Kft. webáruház a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokatkizárólag a szállítási alvállalkozóknak (igy különösen a kiszállításban érintett területileg illetékes viszonteladóinak, futárcégnek illetve szállítmányozási es logisztikai cégnek) adjak át, ezentúlmenően a személyes adatok más részére továbbításra nem kerülnek. Amennyiben valamely hatóság jogszabályi felhatalmazás alapján megkeresi az E-Cube Nonprofit Kft. webáruházat, azok a hatóság részére személyes adatot csak olyan körben és mértékben adnak ki, amely a megkereséscéljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, es amilyen adatkérésre a megkereső hatóságot törvény felhatalmazza. Az E-Cube Nonprofit webáruház a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, a véletlen megváltoztatás, sérülés, törlés és a nyilvánosságrahozatal ellen.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Az E-Cube Nonprofit Kft. bármikor ügyfelei rendelkezésre áll, hogy a kezelt személyes adataikról regisztrált vásárlói írásbeli megkeresésére felvilágosítást adjon. Vásárlóink adataikat webáruházunk weboldalain a „Saját adataid- módosítás" menüpontra kattintással bármikor módosíthatják.
Az E-Cube Nonprofit Kft. webáruház és vásárlói közös érdeke, hogy a megadott személyes adatok pontosak legyenek. Ennek érdekében vásárlóink kötelesek szavatolni azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a megadott személyes adatokért az E-Cube Nonprofit Kft. felelősséget
nem vállal.
Minden regisztrált felhasználónk részére hírlevelet küldünk elsősorban az új termékeinkről, aktuális akcióinkról szóló tájékoztatással, illetve a termékeinket érintő aktuális információkkal kapcsolatban, továbbá esetlegesen kintlévőség-kezelés rendezésének céljából. Hírlevél szolgáltatásunkról történő leiratkozás minden felhasználó számára lehetséges, amelynek módjáról valamennyi hírlevelünkben tájékoztatást nyújtunk.
Amennyiben a személyes adatokat érintő jogsérelem, illetve annak bekövetkezésének közvetlen veszélye fennáll, vásárlóink panasszal az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg élhetnek az 1992. évi XIII. törvény által biztosított jogorvoslati lehetőségeikkel.
Az adatkezelő adatai
Név: E-Cube Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: E-Cube Nonprofit Kft.. 
Székhely: 7693 Pécs, Szövőgyár u. 20.
Cégjegyzékszám: 02 09 082426
Cégbejegyzés: , mint Cégbíróság
Adószám: 25739167-1-02
E-mail: info@covidpro.hu